Het Nationaal Contactpunt e-Health is live

Op 8 februari 2022 is deze website van het Nationaal Contactpunt e-Health Nederland (NCPeH-NL) live gegaan. Het NCPeH-NL is een applicatie waarmee zorgverleners snel en beveiligd patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van burgers uit EU-landen, die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben. Nederland is met het NCPeH-NL aangesloten op een  Europese netwerk om snel, efficiënt en vooral veilig patiëntgegevens te kunnen uitwisselen. Opdrachtgever voor het NCPeH-NL is het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
 

Internationale audit

De bouw van de NCPeH-NL-applicatie en bijbehorende website nam in totaal 2,5 jaar in beslag. Hierbij is op afstand veel samengewerkt met de EU en uitvoeringsorganisaties in andere landen. Een belangrijk onderdeel van het traject was het doorlopen van de Europese audit in de zomer van 2021. NCPeH-NL moest voldoen aan tal van voorwaarden op technisch, juridisch en organisatorisch gebied om te mogen aansluiten op de Europese gegevensuitwisseling.
 

Groei in komende jaren

De oplevering van de huidige applicatie is overigens pas een eerste stap. Zo wordt momenteel onderzocht hoe patiëntgegevens van Nederlanders in het buitenland kunnen worden geraadpleegd door zorgverleners ter plaatse. Naast patiëntsamenvattingen kunnen in een volgende fase mogelijk foto’s, recepten en complete medische documenten worden gedeeld. Het einddoel is een situatie waarin zorgverleners in alle Europese landen onderling gegevens kunnen uitwisselen om zo goede zorg te geven aan EU-patiënten. In de komende jaren worden meer EU-landen en meer zorgverleners en- aanbieders, inclusief huisartsen, aangesloten op het NCPeH-NL.