Home

Welkom op de website van het NCPeH-NL, het Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland. Het NCPeH-NL is een applicatie waarmee zorgverleners online patiëntsamenvattingen kunnen opvragen van burgers uit EU-landen die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben. Op deze website informeren we u over het gebruik van het NCPeH-NL. Aangesloten zorgverleners kunnen hier inloggen op het contactpunt.

(We zien Marko Stupar in beeld. Hij vertelt).

Goedendag beste kijker.

Ik ben Marko Stupar. Algemeen directeur van het CIBG. Met plezier leid ik deze video in over NCPeH-NL.

Op verzoek van VWS verzorgen wij als CIBG de uitvoering van het NCPeH voor Nederland. Het NCPeH-NL, het Nationaal Contactpunt e-Health voor Nederland, is een platform waarmee zorgverleners binnen de EU, onderling op een beveiligde manier patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Daarmee is het NCPeH het eerste internationale product van het CIBG op het gebied van gegevensuitwisseling. En het eerste product dat op dezelfde manier simultaan wordt neergezet in tal van andere landen, zoals Tsjechië en Portugal. NCPeH is een relatief nieuw platform dat de komende jaren snel zal groeien. Zowel in aantal gebruikers als in functionaliteit.

Deze video geeft een inkijk in de manier waarop de gebruikers dit product ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat NCPeH een grote stap voorwaarts betekent naar goede, grensoverschrijdende gezondheidszorg binnen de EU.

Ik wens u veel kijkplezier.

(Je ziet beelden van het Saxenburgh Medisch Centrum Hardenberg, ondertussen horen we de stem van Mark Jörg Meijer, spoedeisende hulparts Saxenburgh Medisch Centrum en zien we hem in beeld verschijnen terwijl hij vertelt).

Wij hebben buitenlandse patiënten, omdat wij vlak bij de grens zitten. Mensen die in Duitsland wonen en hier zijn, komen soms bij ons. Mensen met een Nederlandse achtergrond die in Duitsland wonen, worden naar ons gebracht. Die zijn soms bekend in een Duits ziekenhuis.

(Terwijl Mark Jörg Meijer vertelt zien we beelden van een buitenlandse patiënte die behandeld wordt in het ziekenhuis aan haar pols. Ze is zwanger).

Daarnaast zijn wij een vakantiegebied bij uitstek. Dat betekent dat er veel mensen vanuit Duitsland, België, Frankrijk, maar ook verder uit Europa onze kant op komen om in onze mooie omgeving vakantie te vieren.

(We horen de stem van Karin Zwager, kinderarts en CMIO van Saxenburgh Medisch Centrum. We zien haar in beeld, afgewisseld met beelden van de zwangere patiënte).

Patiënten komen niet binnen met hun gegevens. Met buitenlanders hebben we ook de taalbarrière. Dus we hebben last van gebrek aan informatie. Je hebt informatie nodig om vragen te kunnen stellen en snel te kunnen inschatten wat je volgende actie is. Dat is natuurlijk spannend, want dat betekent dat je als zorgverlener enorm in de stress zit of je iets niet weet waarmee je ernstige complicaties kan krijgen. Een beetje zo, soms, fingers crossed.

(We horen de stem van Inge Arendshorst, informatiecoördinator zorgsystemen, Saxenburgh Medisch Centrum. We zien haar in beeld, afgewisseld met beelden van de zwangere patiënte).

Wat ik hoor van een SEH-arts dat het normaal veel tijd kost om het ziekenhuis te bereiken waar een patiënt bekend is, dan wel gegevens te krijgen. Want je kan bellen als SEH-arts naar een ziekenhuis, maar ben jij wel een SEH-arts? Heb je toestemming van de patiënt? Laat staan dat uiteindelijk, mits alles geregeld is, ook de informatie gefaxt wordt. Want dat doen we nog: faxen.

(We horen de stem van Mark Jörg Meijer, spoedeisende hulparts Saxenburgh Medisch Centrum. We zien haar in beeld, afgewisseld met beelden van de zwangere patiënte).

Het voordeel van het aangesloten zijn op het NCPeH is dat we, als de patiënt toestemming geeft, de gegevens kunnen opvragen uit het moederland van de patiënt. We krijgen dan een samenvatting van voorgeschiedenis, medicatie, allergieën en een aantal andere relevante dingen in de moedertaal van de patiënt en vertaald naar het Nederlands. Dus ik kan de patiënt zijn samenvatting in zijn moedertaal geven. Die kan controleren of het klopt. Ben ik dit? Staat het er allemaal goed in? Gebruik ik deze medicijnen nog steeds? Ik kan dan in mijn taal zien: "oké, ze zeggen dat dit klopt". Dan is er dit aan de hand. We zijn niet meer in het donker aan het werk. Zodra wij weten wat er speelt en gebeurd is, kunnen we veilig behandelen. Dat willen we. Onze patiënt op een veilige, juiste manier behandelen. Daar helpt dit ons bij.

(We horen de stem van Karin Zwager, kinderarts en CMIO van Saxenburgh Medisch Centrum. We zien haar in beeld, afgewisseld met beelden van de zwangere patiënte).

Het blijft leuk om aan een pilot deel te nemen, omdat je dicht bij de bron bent en daaraan bij hebt kunnen dragen. Met de ups en downs. Maar we hebben er veel van geleerd als organisatie. De organisatie was strak gepland. Daar zeg je U tegen. Daardoor liep het heel vloeiend.

(We horen de stem van Inge Arendshorst, informatiecoördinator zorgsystemen, Saxenburgh Medisch Centrum. We zien haar in beeld, afgewisseld met beelden van de zwangere patiënte).

Er gaat nog een vervolg komen. Er is nu in ieder geval een wensenlijst. Net zoals elk ander project. Je start ergens en uiteindelijk wil je het product verbeteren en efficiënter maken voor de zorgprofessionals. Wat heel belangrijk is, is de integratie met het EPD. We hebben nu een portaal waar we informatie kunnen ophalen. Dat is supermooi. Je moet zorgen dat de eindgebruikers betrokken zijn bij het project. Ik denk dat er geen eindgebruiker is die zegt: "dat willen we niet". Het heeft alleen maar voordelen. Het is eenvoudig om aan te haken. Dus vooral doen.

Zorgorganisaties

Ziekenhuizen zijn het enige type zorgorganisaties die via het NCPeH-NL patiëntsamenvattingen kunnen opvragen. Hierdoor is het nu niet mogelijk om aan te sluiten als bijvoorbeeld huisartsenpost of een ander type zorgorganisatie. In de toekomst zal gekeken worden of er uitgebreid kan worden.

Zorgverleners

Zodra een zorgorganisatie is aangesloten bij het NCPeH-NL en de werkprocessen hierop goed heeft ingericht, kunnen zorgverleners aan de slag met het opvragen van patiëntsamenvattingen. Op de pagina ‘voor zorgverleners’ vindt u meer informatie over het gebruik van NCPeH-NL.