Voor zorgverleners

Het NCPeH-NL wordt gebruikt door zorgverleners van wie de zorgorganisatie, zoals uw werkgever, aangesloten is bij het NCPeH-NL.

De zorgorganisatie waarvoor u werkt heeft u geïnformeerd over het NCPeH-NL en heeft het gebruik daarvan geïntegreerd binnen de werkprocessen, protocollen en werkinstructies die bestaan binnen de zorgorganisatie.

Daarnaast heeft de zorgorganisatie ervoor gezorgd dat de zorgverleners die gebruik maken van het NCPeH-NL in het bezit zijn van een geldige UZI-pas op naam dat gekoppeld is aan de zorgorganisatie.

Verdere informatie over het gebruik van het NCPeH-NL vindt u in de gebruikershandleiding.

Proces Patient Information Notice (PIN)

Een patiëntsamenvatting (PS) kan pas opgevraagd worden wanneer de betreffende EU-burger eerst een zogenoemde Patient Information Notice (PIN) heeft ondertekend. Met deze PIN geeft de EU-burger toestemming om zijn patiëntsamenvatting via het Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland (NCPeH-NL) op te vragen. Hieronder volgt een korte beschrijving van dit proces. Wilt u meer inzicht in de wijze waarop de PIN wordt verstrekt door (en verstuurd aan) het NCPeH-NL, dan verwijzen we u naar het interne proces dat uw werkgever heeft opgesteld bij het aansluiten op het NCPeH.

1. Downloaden PIN

Op deze website kunt u een PIN downloaden in alle in Europa gangbare talen. Zo is er altijd een PIN in de eigen taal voor patiënten in de EU beschikbaar. Het is raadzaam om dit al vooraf te doen zodat de PIN’s al klaarliggen.

2. Ondertekenen PIN

Om een patiëntsamenvatting (PS) te kunnen opvragen, moet de zorgverlener de PIN verstrekken aan de patiënt. De patiënt kan de PIN doorlezen en ondertekenen. Afhankelijk van de situatie kan het zo zijn dat de wettelijke vertegenwoordiger de PIN ondertekent. De zorgorganisatie bewaart de PIN op een veilige plek.

3. Versturen PIN

De zorgorganisatie verstuurt maandelijks de ondertekende, gescande PIN’s via een beveiligde e-mail naar een speciaal e-mailadres* van het NCPeH-NL. Het NCPeH-NL doet hier een controle op en koppelt dit terug aan de zorgverlener.

* Dit e-mailadres krijgt u van het NCPeH-NL als u aansluit.