Aankondiging release W5

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de eerstvolgende Europese release, W5 genaamd. Deze staat gepland voor 3 oktober 2022. Na de uitrol van W5 kunnen zorgverleners rekenen op een vollediger patiëntsamenvatting en een betere vertaling. Hieronder leest u meer over deze release en de wijze waarop een Europese release tot stand komt.

Geplande wijzigingen via waves

Vier keer per jaar komt in Brussel de eHealth Member State Expert Group (eHMSEG) bijeen. Hier bespreken vertegenwoordigers van de deelnemende EU-landen een breed scala aan onderwerpen rond NCPeH. Het CIBG neemt namens Nederland deel aan deze overleggen. Tijdens de meest recente eHMSEG-meeting op 28 juni 2022, is onder andere release W5 besproken. W staat hierbij voor wave, de term die in de eHMSEG wordt gebruikt voor releases. W5 heeft vooral impact voor landen die patiëntsamenvattingen aanleveren. Nederland doet dit nog niet. Wij krijgen vanuit W5 wel te maken met diverse softwareaanpassingen die bijdragen aan een betere werking van het systeem. Naar verwachting is NCPeH door de release op 26 september enige tijd uit de lucht. Via deze website houden wij u op de hoogte.

Hoe komt een wave tot stand?

Nederland neemt, net als de andere deelnemende landen aan NCPeH, deel aan diverse Europese werkgroepen. Wijzigingsverzoeken vanuit de deelnemende landen worden in deze werkgroepen besproken waarna een impactanalyse wordt gemaakt. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt welke aanpassingen per wave zullen worden doorgevoerd. Zo staan ook W6 (najaar 2022) en W7 (begin 2023) al gepland. Te zijner tijd leest u hierover meer via deze website.