Einde pilot met DigiD en Yivi op 15 maart 2024

Op vrijdag 15 maart 202 is de pilot Toekomstbestendig maken UZI-middelen beëindigd. het is nu niet meer mogelijk om gebruik te maken van de alternatieve inlogmiddelen DigiD en Yivi, naast de UZI-pas voor het NCPeH-portaal.

Ontwikkeling nieuwe inloggen

Hoewel de intensiteit van de pilot in algemene zin beperkt was, hebben we waardevolle praktijkervaringen opgedaan over het nieuwe inloggen in de zorg. Zo hebben we de inlogketen in de praktijk kunnen toetsen. Ook hebben we  lessen geleerd op het gebied van de techniek die het inloggen mogelijk maakt. Dat is voor de eindgebruiker niet altijd direct zichtbaar, maar heeft veel waarde voor de ontwikkeling van het nieuwe inloggen door zorgprofessionals.

Vervolgstappen herziening UZI

De pilot is onderdeel van een reeks pilots waarin verschillende alternatieven voor de UZI-pas worden beproefd. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelen rondom de herziening UZI, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Gegevensuitwisseling in de zorg.