Patient information notice (PIN) | Frans

Voor Franstalige patiënten downloadt u hier het toestemmingsformulier (PIN) ter ondertekening.