Patient information notice (PIN) | Portugees

Voor Portugeestalige patiënten downloadt u hier het toestemmingsformulier (PIN) ter ondertekening.