Spanje

Om een patiëntsamenvatting op te kunnen halen via het portaal van het NCPeH-NL, dient u een aantal persoonsgegevens van uw patiënt in te vullen. Voor Spanje moet er altijd gekeken worden naar de verzekeringspas.

Omdat Spanje een andere bestuurlijke indeling heeft als Nederland, heeft elke regio zijn eigen verzekeringspas. Hierdoor zijn er 2 zoekopties:

  • Verzekeringspas met een nationaal persoonsnummer
  • Verzekeringspas met een regionaal persoonsnummer + regionummer

Aan de hand van voorbeelden geven wij hieronder een aantal tips om de persoonsnummers te herkennen.

Een uitgebreider, Engelstalig overzicht rond dit onderwerp vindt u in dit document.