Hoe log ik in op het NCPeH-NL?

Wanneer uw zorgorganisatie is aangesloten kunt u inloggen via de link op deze website wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een geldige UZI-pas op naam;
  • De UZI-pas gekoppeld is aan een zorgverlenerscode van een aangesloten ziekenhuis;
  • U zonder beperkingen geregistreerd bent in het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG);
  • U de correcte rolcode bezit/heeft.

Een uitgebreide uitleg over het inloggen kunt u vinden in de gebruikershandleiding. Hier staat ook meer informatie over de rolcode die u nodig heeft om in te kunnen loggen.