Hoe log ik in op het NCPeH-NL?

Wanneer uw zorgorganisatie is aangesloten kunt u inloggen via de link op deze website wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft een geldige UZI-pas op naam;
  • De UZI-pas gekoppeld is aan een zorgverlenerscode van een aangesloten ziekenhuis;
  • U zonder beperkingen geregistreerd bent in het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG);
  • U de correcte rolcode bezit/heeft.

NB: Een rolcode is een code die gekoppeld is aan het soort beroep dat de medewerker beoefent. Alleen specifieke beroepen hebben toegang tot het NCPeH-NL. Welke dat zijn staat in de gebruikershandleiding.